فیلم/ برقراری امنیت در منطقه «مسجد الزهره» در الزبدانی

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در عملیات نبرد با تروریست های تکفیری امنیت را در منطقه مسجدالزهره در شهر الزبدانی برقرار کردند.

فیلم/ برقراری امنیت در منطقه «مسجد الزهره» در الزبدانیبین الملل: نیروهای ارتش سوریه در عملیات نبرد با تروریست های تکفیری امنیت را در منطقه مسجدالزهره در شهر الزبدانی برقرار کردند.