ورود روزانه ۵ هزار تروریست و مهاجر به لیبی

سیاسی

مشاور ارتش لیبی اعلام کرد روزانه حدود پنج هزار تروریست و مهاجر غیر قانونی اروپا وارد لیبی می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «صلاح الدین عبدالکریم» مستشار ارتش لیبی در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اعلام کرد روزانه پنج هزار مهاجر وارد لیبی می شوند که عده ای از این افراد هدف پیوستن به گروههای تروریستی در این کشور را دنبال می کنند و عده ای دیگر نیز درصدد مهاجرت غیر قانونی به اروپا هستند.

وی همچنین تاکید کرد که موج روز افزون مهاجران به لیبی همچنان در حال گسترش است و متوقف نمی شود.

مستشار ارتش لیبی در ادامه تصریح کرد: بیشتر این مهاجران، آفریقایی و اغلب جنایاتکاران، تندروها و مزدوران هستند که خطر حضور آنان نه تنها لیبی بلکه اروپا را تهدید می کند.

وی همچنین در خصوص احتمال تغییر بافت جمعیتی در لیبی در پی حضور این مهاجران اظهار نگرانی کرد.

عبدالکریم با  اشاره به تحریم تسلیحاتی لیبی افزود: ارتش این کشور توانایی مقابله با پدیده مهاجران غیر قانونی به دلیل تحریم بین المللی تسلیحات را ندارد.