برگشت پذیر بودن تحریم ها مانع برگشت شرکت های بزرگ به ایران است

سیاسی

رسانه آمریکایی یو اس ای تودی برگشت پذیر بودن تحریم های ایران بر اساس توافق هسته ای را مانعی بر سر راه سرمایه گذاری شرکت های بزرگ در ایران خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، با وجود اینکه توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 فرصت های زیادی را برای سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران به وجود می آورد اما مسئله برگشت پذیر بودن تحریم ها مانعی بزرگ بر سر راه سرمایه گذاری شرکت های بزرگ در ایران ایجاد می کند.

این رسانه آمریکایی با پرداختن به این مسئله به  دولت اوباما در این خصوص هشدار داده و می نویسد انعقاد قراردادهایی به منظور کمک به احیای بخش نفت ایران آن گونه که به نظر می رسد، آسان نخواهد بود.

به اعتقاد نویسنده مطلب کاغذ بازی های اداری در ایران و نگرانی ها در مورد احتمال برگشت تحریم های مانع از سرمایه گذاری های بزرگ در ایران در دو سال آینده خواهد شد.
نویسنده معتقد است، مدتی زمان لازم است تا ایران و شرکت های خارجی خود را با شرایط موجود جدید تطبیق دهند.