نخست وزیر عراق تمامی مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر را حذف کرد

تسنیم نوشت:

نخست وزیر عراق تمامی مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیری این کشور را حذف کرد.

به گزارش منابع رسانه ای عراق، حیدر العبادی نخست وزیر عراق تمامی مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر را لغو کرد.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد...

52261

کد N915535