فیلم/ پیشروی ارتش سوریه در الزبدانی

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در عملیات مبارزه با تروریست های تکفیری در شهر الزبدانی پیشرفت هایی را به دست آوردند.

فیلم/ پیشروی ارتش سوریه در الزبدانیبین الملل: نیروهای ارتش سوریه در عملیات مبارزه با تروریست های تکفیری در شهر الزبدانی پیشرفت هایی را به دست آوردند.