فتوای غیرانسانی خاخام صهیونیست علیه فلسطینی‌ها

واحد مرکزی خبر نوشت:


خاخام صهیونیست خواستار به دارآویختن فلسطینی های عامل عملیات علیه صهیونیست ها از درخت هایی به ارتفاع پنجاه متر شد.

به گزارش پایگاه خبری «النشره» لبنان، شموئل الیاهو، خاخام صهیونیست خواستار آن شد که هر فلسطینی که در قدس علیه صهیونیست ها عملیات انجام داده است از درختی به ارتفاع پنجاه متر به دار آویخته شود.

52261

کد N914665