در گفت‌وگو با ایسنا

لاسجردی: ایران در پی تعامل سازنده برای جا انداختن موضوع امنیت در منطقه است

ايران,محمدجواد ظريف

یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: محورهایی که دکتر ظریف در مقاله خود در روزنامه‌های عربی مطرح کردند اگر چه در حال حاضر یک توصیه است ولی می‌تواند یک زمینه مناسب دیپلماسی را برای بازیابی ارتباط کشور های منطقه فراهم کند.

حسن لاسجردی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به مقاله محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در روزنامه‌های منطقه‌ای خاطرنشان کرد: در ارتباط با این مقاله چند نکته مهم را می‌توان گفت و این نکات حول محور نگاه تعاملی ایران نسبت به منطقه است .

وی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر این مقاله به نوعی توصیه است تا یک طرح و اینکه ایران پس از جریان گفت‌وگو های هسته ای به دنبال استفاده از ظرفیت های منطقه ای می‌باشد می‌توان گفت این تلقی که از طرف برخی کشورهای منطقه ای در باب گریز از مرکز ایران پس از توافق در رسانه‌های دیگر برسی می شود کاملاً اشتباه است .

این عضو شورای سردبیری خبرآنلاین گفت : ایران با توجه به ظرفیت های موجود قدرتی فراتر از هم‌آوردی با کشور های کوچک یا کشور های دارای توسعه کم یا در حال تغییر و تحولات سیاسی است . ایران در دوره های مختلف نشان داده از نظر هر نوع معیار و شاخصی چه اجتماعی چه سیاسی از بسیاری از کشور های منطقه ای برای ارتباط مساوی فراتر است و در یک الگوی رابطه ای در نظام بین‌الملل نمی‌گنجد .

لاسجردی با بیان اینکه در مقاله وزیر امور خارجه کشورمان پیشنهاد ایجاد یک مجتمع امنیت منطقه ای مطرح است گفت: اساس این پیشنهاد برای برداشتن برساخت‌های منفی بین ایران و کشور منطقه‌های است و دوری جستن کشورهای منطقه ای برای استفاده از حافظه‌های تاریخی منفی ملت ها علیه یک دیگر را می‌توان عاملی دانست که می تواند زمینه همکاری‌های بین منطقه ای را افزایش دهد .

وی در مورد قصد جمهوری اسلامی از ارائه این بحث ، اینگونه بیان داشت : هدف اصلی رسیدن به منطقه ای عاری از سلاح است برخی‌ها در این منطقه بدون هیچ نظارتی به تولید و نگهداری سلاح های ممنوعه پرداخته اند و ایران می‌خواهد توجه جهان را به این امر جلب کند .

وی ادامه داد: امنیت می‌تواند زمینه به وجود آمدن احترام و اطمینان متقابل بین کشور های منطقه را به وجود آورد و این امنیت با خود، سرمایه‌گذاری و هزینه کمتر و سود بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی و دیگر فعالیت ها بین کشور های منطقه را به ارمغان می‌آورد.

انتهای پیام

کد N914294