جان کری پس از دیدار با رئیس جمهور ویتنام:

سوء تفاهمهای آمریکا و ویتنام در حال برطرف شدن است

سیاسی

«جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا امروز از روند رو به رشد روابط میان کشورش با ویتنام تمجید اما میزان گسترش آن را به تمایل دولت ویتنام به حمایت از حقوق بشر و آزادی منوط دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کری عالی ترین مقام آمریکایی است که با هدف اعلام شده این کشور برای از سرگیری مجدد روابط با ویتنام که زمانی در برابر تهاجم آمریکا به دفاع جانانه ای از خود پرداخته بود به این کشور سفر کرده است، در سخنرانی خود در این کشور گفت: موانع عدم اعتماد و سوء تفاهم های دوجانبه در حال برطرف شدن است.

وی از دولت ویتنام خواست تا با اصلاح قوانین این کشور، به آزادی بیان در ویتنام بپردازد.

وزیر امور خارجه آمریکا که کشور متبوعش از ناقضان اصلی حقوق بشر است ادامه داد: پیشرفت در ارتقاء حقوق بشر و رعایت قوانین مربوطه زمینه سازی برای روابط راهبردی و پایدار را فراهم خواهد نمود.

کری پس از دیدار با رئیس جمهور ویتنام به خبرنگاران گفت: تنها شما هستید که می توانید درباره سرعت و مسیر فرایندهای اثرگذار در برقراری روابط فیمابین تأثیرگذار باشید.