نماینده پارلمان افغانستان در گفتگو با مهر:

اعلام مرگ ملا عمر اسم رمز آغاز فعالیت جدی داعش در افغانستان است

سیاسی

نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان گفت: نیروها و عناصری که در پشت صحنه کارگردانی طالبان بودند در حال حاضر نیروی جدیدی را به نام داعشوارد افغانستان کرده اند و این گروه در حال جذب نیرو در کشور است.

احمد بهزاد نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان در گفتگو با خبرنگار مهر در کابل گفت: اعلام خبر مرگ ملاعمر در شرایط فعلی آن هم توسط کسانی که به وجود آورنده طالبان بودند به نوعی اسم رمزی است تا پایان کار گروهی به نام طالبان و آغاز گروه جدیدی به نام داعش را اعلام کنند.

وی گفت: این مساله به نوعی هشدار برای بقایای گروه طالبان بود تا خود را با گروه جایگزین همصدا سازند. نمانده مردم هرات در خصوص برگزاری مراسم تجلیل از ملاعمر گفت: آنچه که در روزهای اخیر در کابل اتفاق افتاد به نوعی دهن کجی به مردم بود، زیرا مردم عزادار جنایات طالبان است و برگزاری این مراسم معنایی ندارد.

آقای بهزاد افزود: برپایی مجلس و تجلیل کردن از ملاعمر بی احترامی به مردم افغانستان و خانواده های قربانیان است و کسانی که در چنین برنامه هایی شرکت می کنند نشان می دهند که تا چه اندازه نسبت به خانوده های قربانیان بی تفاوت هستند.

وی اظهار داشت: برگزاری مراسم تجلیل از ملاعمر از سوی شورای عالی صلح نشان می دهد که این شورا شورای صلح نیست بلکه شورای جنگ است.

این نماینده پارلمان افغانستان در خصوص ابهامات مذکرات صلح پس از تأیید خبر مرگ ملاعمر عنوان داشت: پروسه صلح مساله ای بود که از ابتدا هم در کارامدی آن جای تردید وجود داشت و این روندی که به نام مذکرات صلح در دولت قبل ایجاد شد فکر نمی کنم ما را به صلح برساند و یک وقت کشی آشکار است. وی اضافه کرد: ما با چنین برنامه هایی به صلح و امنیت و ثبات نخواهیم رسید.

نماینده مردم هرات گفت: نیروها و عناصری که در پشت صحنه کارگردانی طالبان بودند در حال حاضر نیروی جدیدی را وارد افغانستان کرده اند به نام داعش و این گروه در حال جذب نیرو در کشور است.

وی در پایان اظهار داشت: گروه هایی به مراتب خطرناک تر از طالبان سر بر خواهد آورد که یکی از آنها داعش است. به صورت کلی وضعیت خوبی را نمی توان انتظار داشت.