فیلم/استقرار تانک های ترکیه در مرز سوریه

سیاسی

منابع خبری از آماده شدن ارتش ترکیه برای مداخله زمینی در شمال سوریه به بهانه مقابله با گروه پ ک ک خبر دادند.

فیلم/استقرار تانک های ترکیه در مرز سوریهمنابع خبری از آماده شدن ارتش ترکیه برای مداخله زمینی در شمال سوریه به بهانه مقابله با گروه پ ک ک خبر دادند.