سیدحسن خمینی در جمع مدیران و خبرنگاران ایسنا:

مجموعه‌های خبری مسائل اخلاقی را در خبر رعایت کنند

کد N912878