رای گیری شورای امنیت درباره تشکیل گروه حقیقت یاب سوریه

سیاسی

شورای امنیت احتمالا فردا درباره تشکیل گروه حقیقت یاب در خصوص کاربرد سلاح های شیمیایی در سوریه رای گیری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شورای امنیت سازمان ملل متحد احتمالا فردا برای تشکیل گروه حقیقت یاب حملات شیمیایی سوریه تشکیل جلسه می دهد.

قرار است در این نشست درباره پیش نویس پیشنهادی آمریکا درباره سوریه رای گیری شود.

در قطعنامه پیشنهادی آمریکا پیشنهاد کرده است که شورای امنیت از «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد و سازمان منع تسلیحات شیمیایی درخواست تشکیل گروه بازرسان را برای مشخص کردن مسئول حملات با گازهای سمی در سوریه  شود.

گفته شده است اگر تا روز پنجشنبه هیچ یک از عضای شورای امنیت اعتراضی به پیش نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا نکند، احتمالا روز جمعه این پیش نویس به رای گیری گذاشته خواهد شد.
مشخص شدن مسئول حملات شیمیایی در سوریه می تواند راه شورای امنیت برای انجام برخی اقدامات در این کشور را هموار کند.