صبح امروز در وزارت کشور؛

مجمع عادی خانه احزاب با دستور کار انتخاب شورای مرکزی آغاز شد

سیاسی

مجمع عمومی عادی خانه احزاب با حضور احزاب عضو این تشکل با دستور کار انتخاب اعضای هیئت رئیسه و همچنین شورای مرکزی صبح امروز در وزارت کشور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی عادی خانه احزاب صبح امروز پنجشنبه با حضور احزاب عضو این تشکل صنفی در سالن ۶۰۰ نفره وزارت کشور آغاز شد.

قرار است در این جلسه پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع عادی، انتخابات شورای مرکزی خانه احزاب به صورت فراکسیونی و بین سه جریان اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل برگزار شود.

گفتنی است در جلسه قبلی مجمع عمومی فوق العاده خانه احزاب شیوه اجرایی انتخابات شورای مرکزی را به صورت فراکسیونی و با رای جمیع احزاب حاضر تصویب کرد. بنابراین هر جریان برای انتخاب اعضای شورای مرکزی ۷ نفر را به مجمع عادی معرفی خواهد کرد و همچنین سه عضو علی البدل و دو بازرس از سوی سه جریان اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل برای انتخابات تعیین و معرفی خواهد شد.