ولایتی در کنفرانس بین‌المللی مشروطه:

اﻣﺮﻭﺯ ﺑﺸﺎﺭاﺳﺪ قوی‌تر اﺯ ۴ ﺳﺎﻝ قبل است/ اﺯ ﻣﺬاﻛﺮه ﺫﻭﻕ‌ﺯﺩه ﻧﻤﻲ‌ﺷﻮﻳﻢ

سیاسی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه ﻣﺮﺩﻡ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭ ﻃﺮاﺣﻲ‌ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺠﻊ ﻣﻨﻂﻘﻪ نمی‌روند، گفت: اﻣﺮﻭﺯ ﺑﺸﺎﺭ اﺳﺪ قدرتمندتر اﺯ چهار ﺳﺎﻝ قبل و آغاز بحران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی امروز در دومین کنفرانس بین‌المللی «از نهضت مشروطیت تا قیام ۲۹ بهمن تبریز و پیروزی انقلاب» اظهار داشت: ﻣﺮﺩﻡ اﻳﺮاﻥ ﻋﻠﻲ‌اﻟﺨﺼﻮﺹ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻫﻤﻮاﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺯﻳﺎﺩﻩ‌ﺧﻮاﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ اﻳﺴﺘﺎﺩﻩ اﻧﺪ و امروز هم با عزت و افتخار مسیر رشد و تعالی را با هدایت و رهبری مقام معطم رهبری ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به موضوعات منطقه ای گفت: اﻳﺮاﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﺑﻲ‌ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻧﻴﺴﺖ و فارع از ضرورت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻂﻘﻪ، اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ نیز اﻳﺠﺎﺏ ﻣﻴ‌ﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﻢ و در این زمینه تردید وجود ندارد.

مشاور مقام معطم رهبری در امور بین‌الملل تصریح کرد: ﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻋﺮﻕ ﺑﺪﻧﺶ ﺧﺸﻚ ﻧﺸﺪﻩ، ﺑﻪ ﻗﻂﺮ می‌رود و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ دیگر از ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﻧﻆﺮ می‌دهند، اما ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻆﺮ ﻣﺮﺩﻡ یقینا به نتیجه نخواهد رسید، چرا که ﻣﺮﺩﻡ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭ ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺠﻊ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘ‌ﻬﺎ ﺭا ﺗﺮﺑﻴﺖ می‌کنند، نمی‌روند.

ولایتی تأکید کرد: حتماً اﻣﺮﻭﺯ ﺑﺸﺎﺭ اﺳﺪ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮ اﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ قبل و آغاز بحران اﺳﺖ و در برابر ﺩاﻋﺸﻲ ﻫﺎ که ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻌﺜﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺑﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ایستادگی می‌کند و ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﻳﺪ، اﻳﺮاﻥ اﺯ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﻮﺭﻳﻪ، ﻋﺮاﻕ و ﻳﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻴ‌ﻜﻨﺪ.

اﺯ ﻣﺬاﻛﺮﻩ ﺑﺎ غربی‌ها ﺫﻭﻕ‌ﺯﺩﻩ ﻧﻤﻲ‌ﺷﻮﻳﻢ/ اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺒﻮﺩ، چنین دستاوردهایی نداشتیم

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی، همچنین به مباحث مرتبط با توافق هسته‌ای اشاره کرد و گفت: موضوع ﻫﺴﺘﻪ اﻱ اﺯ اﺑﺘﺪا تحت ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩاﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻆﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ و ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﺭﻫﺒﺮﻱ، ﻣﺬاﻛﺮاﺕ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻲ‌ﺭﻓﺖ و امروز و ﺑﻌﺪ اﺯ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ اﻱ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ بر اﺟﺮاﻱ ﺁﻥ اﺳﺖ.

وی خاطرنشان کرد: ﻏﺮبی‌ها ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺪﻋﻬﺪﻱ ﻛﺮﺩﻩ‌اﻧﺪ و هر چند که ما با غربی ها ﻣﺬاﻛﺮﻩ ﻛﺮﺩﻳﻢ، اﻣﺎ اﺯ ﻣﺬاﻛﺮﻩ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺫﻭﻕ‌ﺯﺩﻩ هم ﻧﻤﻲ‌ﺷﻮﻳﻢ.

ولایتی افزود: باید قدر منزلت و استقلال کشور را که به برکت امام و رهبری ایجاد شده، بدانیم؛ در تاریخ سابقه ندارد که یک کشور در یک طرف و شش کشور در طرف دیگر بنشینند و مداکره کنند.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همین ارتباط گفت: اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺒﻮﺩ، چنین دستاوردهایی در حوزه‌های مختلف به دست نمی‌آمد و اﻳﺮاﻥ اﻭﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭﻱ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﻴ‌ﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺮﮊﻱ ﻫﺴﺘﻪ اﻱ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.