فیلم/ یورش صهیونیست ها به مسجدالاقصی و درگیری با فلسطینیان

سیاسی

بین الملل: گروهی از صهیونیست ها در ادامه سیاست های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی یورش بردند و با فلسطینی ها درگیر شدند.

فیلم/ یورش صهیونیست ها به مسجدالاقصی و درگیری با فلسطینیانبین الملل: گروهی از صهیونیست ها در ادامه سیاست های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی یورش بردند و با فلسطینی ها درگیر شدند.