روسیه:

ما مالک بخش وسیعی از قطب شمال هستیم

سیاسی

دولت روسیه در نامه ای به سازمان ملل متحد اعلام کرد که این کشور مالک یک میلیون و ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع دیگر از قطب شمال است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در نامه دولت روسیه به سازمان ملل متحد آمده است که تحقیقات مسکو نشان می دهد ادعای مالکیت این کشور در سال ۲۰۰۱ به کمیسیون مربوط سازمان ملل که رد شده بود، درست است.

در سال ۲۰۰۱ دولت روسیه در نامه ای به سازمان ملل اعلام کرد که پهنه وسیعی از قطب شمال متعلق به مسکو است اما این درخواست در آن زمان رد شد.

در سال های اخیر موضوع مالکیت بر قطب شمال به دلیل آنکه تصور می شود منابع عظیم نفت و گاز در بستر اقیانوس منجمد شمالی قرار دارد، به موضعی چالش برانگیز بین کشورهای حاشیه این اقیانوس تبدیل شده است.