سعید مرتضوی در جوانی/ عکس

سعید مرتضوی

در تصویر ذیل سعید مرتضوی (نفر وسط) در جوانی دیده می شود. در این تصویر که در گروه های اجتماعی یزدی منتشر شده است محمدرضا قانع مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش یزد نیز در سمت چپ حضور دارد.

27214

کد N911083