المیادین: یک مقام ایرانی جزئیات طرح ایران برای حل بحران سوریه را فاش کرد

واحدمرکزی خبرنوشت:

شبکه تلویزیونی المیادین لحظاتی پیش در خبر فوری گزارش داد: یک منبع بلندپایه ایرانی در گفتگو با این شبکه جزئیات طرح تهران برای حل بحران سوریه و اصلاحات در این طرح را فاش کرد. 

به گزارش المیادین بند اول طرح ایران برای حل بحران سوریه شامل دعوت به آتش بس فوری در این کشور و بند دوم شامل تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور است. بند سوم بر لزوم اصلاح قانون اساسی سوریه به گونه ای تاکید دارد که به اقلیت های قومیتی و طایفه ای اطمینان داده شود. بند چهارم این طرح شامل دعوت به برگزاری انتخابات در سوریه با نظارت ناظران بین المللی است.

4949

کد N911011