مردم آمریکا: آری یا خیر؟

دستکاری هدفمند افکار عمومی آمریکا به امید مخالفت با توافق هسته‌ای

سیاسی

لابی های ذینفع با دستکاری افکار عمومی در حال هدایت جریان های مردمی به سمت اعضای کنگره آمریکا هستند تا به این ترتیب آنها را مجاب به مخالفت با توافق هسته ای ایران کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعلام همزمان سه نظرسنجی انجام گرفته در زمینه میزان حمایت مردم آمریکا از توافق هسته ای ایران حاکی از سردرگمی آنها در اثر تبلیغاتی است که هر یک از لابی های موافق یا مخالف طی هفته های اخیر انجام داده اند.

در همین رابطه، سایت خبری «پولیتیکو» گزارش خود از بازتاب افکار عمومی مردم آمریکا را با این عبارات کنایه آمیز آغاز کرد: به گروه های مخالف و موافق توافق هسته ای تبریک می گوییم. مردم آمریکا طرف شما هستند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

این پایگاه خبری در ادامه به تحلیل نظرسنجی های انجام گرفته طی یک هفته گذشته می پردازد و سردرگمی مردم را ناشی از فشاری می داند که لابی های سیاسی با هدف تغییر رای کنگره آمریکا بر جو حاکم بر جامعه تحمیل می کنند.

به عنوان مثال، هفته گذشته نظرسنجی «اکونومیست» نشان داد که ۵۱ درصد مردم آمریکا از توافق هسته ای ایران حمایت می کنند حال آنکه دیروز دوشنبه مؤسسه نظرسنجی «کوئینی پیاک» با ارائه ادله مدعی شد که ۵۷ درصد مردم آمریکا مخالف توافق هسته ای ایران هستند. جالب آنکه، همان دیروز و به فاصله چند ساعت، نظرسنجی مشترک «وال استریت ژورنال/ان. بی. سی» نشان داد که نسبت آراء مخالف، موافق و ممتنع به میزان یک سوم در میان مردم آمریکا یکسان است.

در ادامه، پولیتیکو اختلاف فاحش میان نتایج به دست آمده را فراتر از درصد خطای در نظر گرفته شده در هر نظرسنجی عنوان کرده و آن را ناشی از اعمال سلیقه در نحوه طرح پرسش های ارائه شده به مخاطب آمریکایی می داند. به گفته یکی از تحلیلگران، اگر در متن پرسش مطرح شده توضیح جامعی از توافق هسته ای ایران داده شود، نتیجه مثبت است حال آنکه طرح سؤال بدون زمینه چینی به نتیجه منفی یا سردرگمی مخاطب منجر خواهد شد.

پولیتکو مدعی است که شاید بتوان نتیجه به دست آمده از تحقیق مشترک «وال استریت ژورنال/ان. بی. سی» را با توجه به یکسان بودن سؤال طرح شده در دو نظرسنجی اخیر این مؤسسات خبری، به نوعی معیار سنجش افکار عمومی مردم آمریکا تلقی کرد. در مقام مقایسه، سطح حمایت مردم آمریکا از توافق هسته ای ایران نسبت به ماه ژوئن تغییری نکرده است، اما سطح مخالفت به طرز چشمگیری افزایش یافته و این می تواند هشداری باشد برای دولت «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا که سعی دارد نظر مساعد کنگره امریکا را نسبت به این توافق جلب کند.

پولیتیکو در نهایت به این نکته اذعان می کند که چشم انداز سیاسی توافق هسته ای ایران به رای کنگره آمریکا بستگی دارد و نه مردم. به همین دلیل است که لابی های مخالف یا موافق در حال هدایت جریان های مردمی به سمت اعضای کنگره آمریکا هستند تا مثلا با برقراری تماس مستقیم یا برگزاری تجمع در مقابل دفتر کار یک نماینده، وی را مجاب به اتخاذ رویکردی مشخص کنند.

پولیتیکو به نقل از یک مقام آگاه می نویسد: کاخ سفید به دقت نظرسنجی های مختلف را دنبال می کند و بر این حقیقت که بسیاری از آنها از سوی گروه های ذینفع و با هدف دستکاری نتایج به دست آمده انجام می شود، اشراف دارد.

این منبع آگاه همچنین از تلاش کاخ سفید برای شرح جزئیات لازم به مردم آمریکا سخن گفت و اطمینان داد که به این ترتیب آنها بر پایه یک قضاوت آگاهانه به نفع توافق هسته ای ایران رای خواهند داد.