آمریکا بر تحریم های سوریه افزود

سیاسی

دولت اوباما تحریم های جدیدی را علیه شرکت ها، موسسات و افراد فعال در سوریه اعمال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت اوباما تحریم های جدیدی را بر روی شماری از شرکت ها و موسسات سوری با ادعای اینکه این شرکت ها و موسسات در درگیری های جاری در این کشور نقش دارند، اعمال کرده است.

وزارت خزانه داری آمریکا نام چندین شرکت به ویژه در زمینه انرژی و حمل و نقل و کشتیرانی را به فهرست تحریمی خود اضافه کرده است. از جمله شرکت هایی که به فهرست تحریمی آمریکا اضافه شده می توان به «حمل و نقل عقا» و «میلینیوم انرژی» که در ترکیه به ثبت رسیده اند، اشاره کرد.

در فهرست جدید تحریمی آمریکا، نام چهار نفر از اتباع ترک تیز که در شرکت میلینیوم انرژی مشغول فعالیت هستند قرار دارد.

از زمان آغاز بحران سوریه در سال ۲۰۱۱، آمریکا و کشورهای اروپایی تحریم های متعددی را علیه دولت بشار اسد، مقامات دولتی و نظامی و همین طور برخی شرکت ها و موسسات سوری اعمال کرده اند.