«عبدالفتاح السیسی» قانون حقوق سیاسی مصر را اصلاح کرد

سیاسی

رئیس جمهوری مصر طی دستوری قانون حقوق سیاسی این کشور را اصلاح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر دستور اصلاح برخی بندهای قانون مربوط به حقوق سیاسی را صادر کرد.

اصلاحیه های قانون مربوط به حقوق سیاسی راه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی مصر که تاکنون به تعویق افتاده است فراهم خواهد کرد. انتخابات پارلمانی مصر قرار بود در ماه مارس برگزار شود اما دادگاه عالی قانون اساسی اعلام کرد که قانون انتخابات این کشور غیر قانونی است.

برگزاری انتخابات پارلمانی مصر یکی از بندهای طرح نقشه راه این کشور پس از برکناری «محمد مرسی» از ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۳ بود که تاکنون اجرای این بند محقق نشده است.

بر اساس اصلاحیه قانون مربوط به حقوق سیاسی، ۴۴۸ کرسی پارلمان مصر به نامزدهای مستقل و ۱۲۰ کرسی به نامزدهای فهرست های ائتلافی از جمله زنان، جوانان و اقلیت مسیحی مصر اختصاص یافته است. پیش از اصلاح این قانون تعداد کرسی های افراد مستقل ۴۲۰ و فهرست های ائتلافی ۱۲۰ عدد بود.