مرد شماره ۲ بروندی به قتل رسید

سیاسی

ترور یکی از شخصیت های سیاسی- نظامی بروندی نشانه ای از اوج اعتراض مردم به نتیجه انتخابات این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیگارو، یکی از نزدیکترین وابستگان سیاسی دولت بوجونبورا امروز یکشنبه با اصابت خمپاره به خودرو شخصی اش به قتل رسید.

ژنرال «آدولف شیمیریمانا» که مرد شماره ۲ کشور بروندی محسوب می شد سمت ریاست دستگاه اطلاعات و امنیت داخلی کشور آفریقایی بروندی را بر عهده داشت.

ترور وی درست یک هفته پس از آن صورت می گیرد که کمیته انتخاباتی بروندی «پیر انکرونزیزا» را برای بار سوم به عنوان رئیس جمهور کشور معرفی کرد.

ناآرامی های انتخاباتی بروندی که با این قتل سیاسی وارد مرحله جدیدی می شود تا کنون ۱۰۰ کشته به دنبال داشته است.