شورای نگهبان اعلام کرد؛

ثبت‌نام آزمون علمی خبرگان رهبری ۱۵ مرداد آغاز می‌شود

سیاسی

بر اساس مصوبه فقهاي شوراي نگهبان، مراحل ثبت‌نام داوطلبان شركت در آزمون علمي لازم براي مجلس خبرگان رهبري اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، بر اساس مصوبه فقهای محترم شورای نگهبان، مراحل ثبت‌نام داوطلبان شركت در آزمون علمی لازم برای مجلس خبرگان رهبری به شرح زیر اعلام می‌شود؛

۱. تاریخ ثبت‌نام: ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ تا پایان مرداد ۱۳۹۴

۲. محل ثبت‌نام: دبیرخانه خبرگان رهبری واقع در قم.

۳. تاریخ برگزاری امتحان: یكشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴.