فیلم/ سقوط هواپیمای خانواده بن لادن در انگلیس

سیاسی

بین الملل: سقوط یک فروند هواپیمای سبک متعلق به خانواده بن لادن، رهبر سابق القاعده، در انگلیس منجر به کشته شدن سه نفر از نزدیکان وی شد.

فیلم/ سقوط هواپیمای خانواده بن لادن در انگلیسبین الملل: سقوط یک فروند هواپیمای سبک متعلق به خانواده بن لادن، رهبر سابق القاعده، در انگلیس منجر به کشته شدن سه نفر از نزدیکان وی شد.