برگزاری نشست علمی کاربردی زندانبانی نوین

زندان

در ادامه برگزاری سلسله نشست‌های علمی زندانبانی، نشست علمی تحت عنوان «اخلاق پزشکی در زندان » در مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت برگزار شد.

در ادامه برگزاری سلسله نشست‌های علمی زندانبانی، نشست علمی تحت عنوان «اخلاق پزشکی در زندان » در مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت برگزار شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این نشست علمی با همکاری پزشکی قانونی با محوریت آگاه سازی پزشکان از وظایف و آیین نامه های مربوط به پزشکان زندان برگزار شد.

در این نشست علمی دکتر مسعود قادی پاشا مدیرکل آموزش سازمان پزشکی قانونی کشور به بررسی اخلاق پزشکی در مقابل بیمار پرداخت و رابطه بین بیمار و پزشک در زندان را تشریح کرد.

رضا بجکار رییس اداره قضایی اداره کل زندانهای استان تهران نیز مروری بر آیین نامه ها و بخشنامه های پزشکی در زندان کرد و قوانین و مقررات در این حوزه را مورد بررسی قرار داد.

پزشکان دیگر از سازمان پزشکی قانونی نیز در خصوص رابطه پزشک و بیمار، رازپوشی حرفه‌ای، راه های پیشگیری از قصور پزشکی و بررسی مورد (Case report) به بحث و تبادل نظر پرداختند.

جمع‌بندی این نشست و نتایج بدست آمده در زندان‌ها بکار گرفته خواهد شد.

انتهای پیام

کد N907333