خاورمیانه؛ محور دیدار وزیر خارجه امارات با نماینده بان کی مون و عادل الجبیر

کد N907312