جان کری وارد قاهره شد

واحدمرکزی خبر نوشت:

جان کری وزیر امور خارجه امریکا شنبه وارد مصر شد و قرار است در این کشور به مشارکت راهبردی با متحد دیرینه آمریکا تحرک بخشد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره ، مصر نخستین مرحله از این سفر دوره ای جدید خاورمیانه ای وزیر امور خارجه آمریکا محسوب می شود . در چارچوب این سفر دوره ای وی به ویژه قرار است برای اطمینان دادن به کشورهای خلیج فارس که از توافق مربوط به برنامه هسته ای ایران نگران هستند،‌ به قطر سفر کند.

4949

کد N907001