اتحادیه اروپا لغو برخی تحریم های اعمال شده علیه تهران را تصویب کرد

واحدمرکزی خبر نوشت:

اتحادیه اروپا روز جمعه رسما لغو برخی تحریم های اعمال شده علیه تهران را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک از بروکسل، شورای اروپا در بیانیه ای اعلام کرد این اقدام اتحادیه اروپا در راستای توافق بر سر برنامه هسته ای ایران صورت گرفته است.
ایران و گروه پنج به اضافه یک چهاردهم ژوئیه توافق کردند در قبال اطمینان از ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران برخی تحریم ها علیه این کشور نیز لغو شود.
ایران بر اساس این توافق تعهد داد هرگز برای دست یابی به سلاح های هسته ای تلاش نکند.
در این بیانیه آمده است:« شورای اروپا اولین اقدامات حقوقی در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک را اتخاذ کرده است توافقی که چهاردهم ژوئیه 2015 در وین به دست آمد.»
شورای اروپا خاطرنشان کرده است قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در راستای لغو برخی تحریم ها، انتقال برخی تجهیزات مربوط به برنامه هسته ای، اعمال برخی تغییرات در سایت فردو و مدرن سازی رئاکتور اراک را شامل می شود.
بعلاوه این اقدامات انتقال و فعالیت های ضروری برای اجرای برخی تعهدات ضروری مندرج در برنامه جامع اقدام مشترک را شامل می شود.

 

کد N905723