دولت انگلیس در کار سفارت روسیه اخلال می کند

سیاسی

سفارت روسیه در لندن، دولت انگلیس را متهم کرد که در روند فعالیت عادی کارکنان این سفارتخانه خلل ایجاد می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، یک منبع در سفارت روسیه در لندن گفت: نه فقط وزارت خارجه بلکه وزارت کشور انگلیس نیز با ایجاد تاخیر تعمدی در روند صدور روادید برای پرسنل سفارت روسیه برای ۵ تا ۶ ماه، در روند فعالیت های ما خلل ایجاد می کنند.

این دیپلمات روسی خاطرنشان کرد: دولت انگلیس تمرکز خود را بر روی پیچیده تر کردن فعالیت های ما در لندن قرار داده است هرچند که این کار نقض کننده تعهدات این کشور در قبال کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک است.

به گفته این منبع روسی، تعداد دیپلمات های روسی که در صف دریافت روادید سفر به لندن هستند، سه برابر تعداد دیپلمات های انگلیسی است که در صف دریافت روادید برای سفر به مسکو هستند.

بر این اساس دولت انگلیس هنوز دلیل مشخصی را برای تاخیر در صدور روادیدهای دیپلمات های روس بیان نکرده است.