ادامه سریال جنایت‌های گروه تکفیری «بوکوحرام» در نیجریه

سیاسی

تروریست‌های تکفیری نیجریه همچنان به سریال جنایت‌های خود علیه غیرنظامیان در این کشور ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سریال جنایت های هولناک تروریست های تکفیری «بوکوحرام» در نیجریه همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، تکفیریهای بوکوحرام در جریان آخرین جنایت های خود علیه غیرنظامیان نیجریایی ۱۰ ماهیگیر را در منطقه ای در نزدیکی روستای «باگا» سَر بریدند.

گروه بوکوحرام که طی ماه های گذشته و پس از بیعت با گروه تروریستی ـ تکفیری داعش بدنبال ایجاد امارتی در شمال شرقی نیجریه، نفت خیزترین کشور قاره آفریقاست.

بوکوحرام در ماه های گذشته حملات فراوانی را علیه کشورهای اطراف دریاچه چاد از جمله نیجریه، کامرون، چاد و نیجر انجام داده است.