تلاش آمریکا برای باز کردن پای اروپا به مناقشات دریای چین جنوبی

سیاسی

آمریکا چشم امید خود را به اروپا دوخته تا از سیاست های مداخله جویانه واشنگتن در دریای چین جنوبی حمایت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا در اقدامی نادر اتحادیه اروپا را به دلیل عدم حمایت کافی از سیاست های واشنگتن در دریای چین جنوبی مورد شماتت قرار داده و از کشورهای اروپایی خواست تا راه حل مسالمت آمیزی را برای پایان دادن به مناقشات ارضی این منطقه استراتژیک ارائه دهند.

از سوی دیگر در حالی که فقط یک هفته تا آغاز کنفرانس امنیتی مالزی زمان باقی مانده است، وزارت امور خارجه چین دولت واشنگتن را به تلاش برای نظامی کردن جو حاکم بر دریای چین جنوبی متهم کرد.

این اتهام به واسطه افزایش پروازهای شناسایی آمریکا و افزایش شمار مانورهای نظامی در حریم دریای چین جنوبی مطرح می شود.

پکن پیشتر نیز به آمریکا هشدار داده بود که حل مناقشات ارضی این محدوده استراتژیک یک مسئله داخلی است و دلیلی برای دخالت واشنگتن به عنوان یک کشور خارجی وجود ندارد.

چین به طور سنتی مالکیت بخش عظیمی از دریای چین جنوبی را طلب می کند حال آنکه کشورهای کوچکی نظیر ویتنام و فیلیپین هم مطالبات مشابهی دارند.