شیخ نعیم قاسم:

«مقاومت مسلحانه» اسرائیل را به زانو درخواهد آورد

سیاسی

«شیخ نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی با تأکید بر اینکه مقاومت مسلحانه اسرائیل را به نابودی خواهد کشاند، تصریح کرد: حزب‌الله از حمایت فلسطین دست نخواهد کشید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، «شیخ نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی بر لزوم تکیه بر «مقاومت مسلحانه» در برخورد با رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه گفت: «مقاومت مسلحانه» تنها گزینه ای است که دشمن صهیونیستی را از پای درخواهد آورد.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان در بخش دیگری از سخنان خود به مسأله فلسطین اشاره کرده و اظهار داشت: حزب الله و محور مقاومت هیچگاه از حمایت فلسطین دست نخواهند کشید.

وی در ادامه افزود: هیچگاه نمی تواند تنها با اتخاذ مواضع ضد صهیونیستی، این رژیم را از بین برد بلکه در این زمینه باید گام های عملی برداشته شود.

شیخ نعیم قاسم با بیان اینکه برخی حکام عرب تنها به ارائه کمک های ناچیز غذایی به مردم فلسطین به ویژه غزه بسنده می کنند، تصریح کرد: کمک واقعی به مردم فلسطین در یاری کردن آنها برای پایان اشغالگری اسرائیل و شکسته شدن محاصره غزه خلاصه می شود.