متن برجام در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است

توافق هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک,شورای عالی امنیت ملی

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفت: متن جمع بندی پایانی مذاکرات هسته ای (برجام) در جلسات نوبه ای و فوق العاده شورای عالی در دست بررسی است.

به گزارش ایرنا، کیوان خسروی با اعلام این خبر و با اشاره به ماهیت پرونده مذاکرات هسته ای که اصلی ترین پرونده امنیت ملی در 10 سال گذشته بوده است افزود: بررسی دقیق متن برجام از سوی مبادی مربوط در حال انجام است.

وی یادآور شد: لازم است این روند در فضای مبتنی بر متانت، همدلی و آرامش ادامه یابد.

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ضرورت حفظ انسجام و وحدت ملی و خودداری از اظهارات و اقدامات غیر سازنده از سوی گروهای مختلف داخلی را مورد تاکید قرار داد و گفت: متناسب با روند پیشرفت بررسی متن برجام در شورای عالی امنیت ملی، اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

4949

کد N904355