برای اولین بار در طول تاریخ؛

نخست وزیر انگلیس عازم ویتنام شد

سیاسی

نخست وزیر انگلستان در ادامه سفر به کشورهای آسیای جنوب شرقی عازم مالزی و به ویژه ویتنام خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلستان در ادامه سفر خود به کشورهای جنوب شرق آسیا که به منظور تحکیم روابط تجاری با آنها صورت می گیرد امروز چهارشنبه به ویتنام خواهد رفت. سفر کامرون به این کشور از اهمیتی تاریخی برخوردار است چرا که به این ترتیب وی نخستین رهبر بریتانیا می شود که در دوره زمامداری خود قدم به خاک ویتنام گذاشته است.

انتظار می رود در این سفر، کامرون تمرکز ویژه ای بر روی مقوله بردگان کار داشته باشد. این یک چالش دو جانبه برای لندن و هانوی خواهد بود چرا که حدود ۳۰۰۰ کودک ویتنامی در مزارع کشت شاهدانه بریتانیا به بیگاری مشغولند.

کامرون در ادامه سفر خود، فردا پنجشنبه نیز عازم مالزی خواهد بود. البته سفر وی انتقاداتی را به دنبال داشته چرا که خرده گیری هایی از سوی جامعه بین الملل نسبت به عملکرد هر دو کشور اخیر در زمینه هایی چون فساد مالی و برخورد با گروه های اپوزیسون وجود دارد.