آمریکا خواستار افزایش نیروهای حافظ صلح سازمان ملل شد

سیاسی

آمریکا از همه به ویژه اروپا، استرالیا و کانادا خواست تا در برنامه صلح بانی سازمان ملل مشارکت بیشتری داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، «مارتین دمپسی» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، از کشورهای جهان خواست تا بر میزان مشارکت خود در برنامه صلح بانی سازمان ملل متحد بیافزایند اما وی درباره برنامه آتی واشنگتن مبنی بر میزان تعهد پذیری در قبال این مسئله اظهار نظری نکرد.

دمپسی نخستین آمریکایی است که در سمت رئیس ستاد مشترک ارتش، سازمان ملل متحد را خطاب قرار می دهد که این نشانه ای از افزایش تمرکز دولت «باراک اوباما» بر مقوله ای به نام صلح بانی است.

علاوه بر این، آمریکا لیستی از ۴۰ کشور دیگر را آماده کرده است که از عهده دار شدن وظایف جدید در برنامه صلح بانی سازمان ملل سخن گفته اند.

تا به این جای امر، واشنگتن از اروپا، استرالیا و کانادا خواسته تا نیروی نظامی بیشتری را به این امر اختصاص بدهند و حتی در این زمینه از چین و روسیه نیز تقاضای کمک کرده است و گفته می شود که دولت پکن صلحبانانی را برای دفاع از منافع نفتی خود به سودان جنوبی اعزام کرده است.

به گفته دمپسی، سازمان ملل نیازمند نیروی ضربتی است که مجهز به تجهیزات جدید برای مقابله با مواردی چون قانون شکنی و بحران باشد.

وی نیازمندی های سازمان ملل را در این زمینه به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از حمایت مالی برای تامین تجهیزات ضروری، گسیل نیروی ضربت در بازه زمانی ۳۰ تا ۹۰ روز و در نهایت افزایش کادر نظامی مجرب.

در حال حاضر یکصد هزار نیروی نظامی از ۱۲۴ کشور، بار مسؤولیت های تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد را در زمینه برقراری صلح و ثبات در مناطق بحران زده جهان به دوش می کشند.