حجاب موگرینی و اشتون در ایران/ عکس

فدریکا موگرینی,کاترین اشتون

رعایت حجاب برای بانوان دیپلماتی که به ایران می آینده در دیدارهای دوجانبه الزامی است. کاترین اشتون و فدریکا موگرینی دو مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مذاکرات دولت گذشته و دولت کنونی نیز این امر را در پوشش خود لحاظ کردند.

2727

کد N903171