سبحانی نیا: باید از اظهارات توهین آمیز و هتک حرمت از تریبون مجلس پرهیز کرد

مجلس نهم

خانه ملت نوشت:

نماینده مردم نیشابور در مجلس، متوسل شدن به شعارهای عوام فریبانه، زیر سوال بردن افراد و بیان تعابیری که در شان مجلس نیست را غیر منطقی دانست.

حسین سبحانی نیا در ارتباط بااتفاقات امروز در مجلس گفت: مجلس جای منطق و استدلال و تبلور دموکراسی است. دراین جایگاه درباره مسایل مختلف بحث شده و نهایتا رای گیری می شود و آنچه اکثریت به آن رای دهند به صورت قانون در می آید.

نماینده مردم نیشابور در مجلس در عین حال تصریح کرد: مطرح کردن شعارهای بی اساس و حرف بی منطق در مجلس اقدام غیر منطقی است، مردم به مجلس به عنوان خانه ملت نگاه و اعتماد ویژه دارند و انتظار دارند آنچه خواست مردم است از تریبون مجلس منعکس شود.

سبحانی نیا متوسل شدن به شعارهای عوام فریبانه، زیر سوال بردن افراد و بیان تعابیری که در شان مجلس نیست را نادرست دانست و بیان کرد: اینگونه اقدامات مناسب با جایگاه مجلس نیست. مردم با اظهارات نمایندگان به آینده امیدوار می شوند بنابر این متوسل شدن به برخی اظهارات که یاس و ناامیدی را منتشر کند نقض غرض است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: با توجه به توصیه های رهبری وعقل و منطق باید از اظهارات توهین آمیز و هتک حرمت افراد از تریبونی که مخاطبش همین ملت است پرهیز کنیم.

وی اظهار داشت: اظهاراتی که امروز در مجلس مطرح شدهمچنین برخی اظهارات گذشته مناسب نبوده و اینگونه برخوردها نسبت به افرادی که جزو مسئولان بلندمرتبه نظام هستند با موازین اسلامی،اخلاقی و قانونی انطباق ندارد.

29220

کد N902949