فیلم/ مردم آمریکا خواستار برقراری عدالت در مورد قتل «ساندرا» شدند

سیاسی

بین الملل: جمعی از سیاه پوستان آمریکایی با برپائی تظاهراتی خواستار اجرای عدالت در مورد «ساندار بلند» و مشخص شدن علت اصلی مرگ وی شدند.

فیلم/ مردم آمریکا خواستار برقراری عدالت در مورد قتل «ساندرا» شدندبین الملل: جمعی از سیاه پوستان آمریکایی با برپائی تظاهراتی خواستار اجرای عدالت در مورد «ساندار بلند» و مشخص شدن علت اصلی مرگ وی شدند.

ساندار بلند زن سیاه پوستی بود که به دلیل استفاده نکردن از چراغ راهنما در هنگام رانندگی بازداشت شد و در هنگامی که در بازداشت پلیس بود کشته شد.

پلییس آمریکا علت مرگ این زن سیاه پوست را خودکشی اعلام کرده اما خانواده وی خواستار انجام تحقیق در این رابطه هستند.