فیلم/ مردم آمریکا خواستار برقراری عدالت در مورد قتل «ساندرا» شدند

سیاسی

بین الملل: جمعی از سیاه پوستان آمریکایی با برپائی تظاهراتی خواستار اجرای عدالت در مورد «ساندار بلند» و مشخص شدن علت اصلی مرگ وی شدند.

فیلم/ مردم آمریکا خواستار برقراری عدالت در مورد قتل «ساندرا» شدندبین الملل: جمعی از سیاه پوستان آمریکایی با برپائی تظاهراتی خواستار اجرای عدالت در مورد «ساندار بلند» و مشخص شدن علت اصلی مرگ وی شدند.

ساندار بلند زن سیاه پوستی بود که به دلیل استفاده نکردن از چراغ راهنما در هنگام رانندگی بازداشت شد و در هنگامی که در بازداشت پلیس بود کشته شد.

پلییس آمریکا علت مرگ این زن سیاه پوست را خودکشی اعلام کرده اما خانواده وی خواستار انجام تحقیق در این رابطه هستند. 

وبگردی