نصرالله:

برخی مواضع دوگانه و متناقضی درخصوص فلسطین دارند

سیاسی

دبیر کل حزب اله لبنان با بیان اینکه مسئله فلسطین را نمی توان با نیرنگ و دورویی مطرح کرد تاکید کرد که مواضع دوگانه ای در این خصوص وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید حسن نصر اله» دبیر کل حزب اله لبنان طی سخنرانی در مراسمی که با عنوان «اتحاد در راه فلسطین» درخصوص مقاومت فلسطین در بیروت برگزار شد اعلام کرد که مسئله فلسطین مسئله ای است که نمی توان درخصوص آن خدعه و نیرنگ کرد.

وی تاکید کرد که مواضع دو گانه ای درخصوص مسئله فلسطین وجود دارد.

نصر الله تاکید کرد که امت اسلامی  در مقابل طرح صهیونیستی قرار دارد که در حال فعالیت در دنیا است و پایه و اساس آن رژیم اسرائیل است.

خبر در حال تکمیل شدن است....