قزاقستان به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد

سیاسی

قزاقستان بعد از ۲۰ سال انتظار صدو شصت و دومین عضو سازمان تجارت جهانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، قزاقستان بعد از ۲۰ سال انتظار به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد.

عضویت قزاقستان روز دوشنبه در نشست شورای عمومی، نهاد اجرایی سازمان تجارت جهانی تصویب شد.

به همین مناسبت قرار است عصر دوشنبه مراسمی در این خصوص در مقر این سازمان در ژنو برگزار شود که سلطان نظرباایف رئیس جمهور قزاقستان در این مراسم حضور خواهد داشت.

قزاقستان صدو شصت و دومین عضو سازمان تجارت جهانی شد.