تصاویری از ظریف و هیئت همراهش در نجف اشرف

کد N900725