فیلم/ حمله انقلابیون یمنی به مرز عربستان به دنبال تجاوز سعودیها

سیاسی

بین الملل: انقلابیون یمنی در واکنش به تجاوزات عربستان سعودی، پاسگاه های مرزی این کشور را مورد حمله قرار دادند.

فیلم/ حمله انقلابیون یمنی به مرز عربستان به دنبال تجاوز سعودیهابین الملل: انقلابیون یمنی در واکنش به تجاوزات عربستان سعودی، پاسگاه های مرزی این کشور را مورد حمله قرار دادند.