امیرعبداللهیان:

تعمیق دوستی‌ها پیام سفر منطقه‌ای ظریف به کویت، قطر و عراق

سیاسی

معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه تعمیق دوستی‌ها و تقویت همه جانبه همکاری‌ها با کشورهای منطقه را پیام سفر منطقه‌ای وزیر خارجه کشورمان برشمرد و گفت:‌ تهران امنیت کشورهای منطقه را امنیت خود می‌داند.

به گزارش خبرنگار مهر،  حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه، سفر منطقه‌ای محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه را با پیام تعمیق دوستی‌ها و تقویت همه جانبه همکاری‌ها با کشورهای منطقه برشمرد.

وی با بیان اینکه کویت، قطر و عراق مقصد دور اول سفر منطقه‌ای وزیر خارجه به کشورهای حاشیه خلیج فارس است، اظهار داشت: سفر به سایر کشورهای منطقه نیز در دستورکار وزیر خارجه می‌باشد.

معاون وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه تهران امنیت کشورهای منطقه را امنیت خود می‌داند، عنوان کرد: مبارزه با افراط گرایی و خشونت و تحکیم روابط منطقه‌ای، ضرورتی اساسی برای نیل به توسعه و امنیت پایدار منطقه‌ای است.

وی تصریح کرد: نباید اجازه داد که افراط گرایان و تروریسم، امنیت منطقه مشترک را به بازی بگیرند.