محمدهاشمی حرف آخرش را در باره جدایی از کارگزاران گفت/ اختلاف اصلی با مرعشی

محمدهاشمی عضو سابق شورای مرکزی حزب کارگزاران به روزنامه اعتماد گفت:

 درباره جزييات فرآيند خروج‌تان از حزب كارگزاران هم توضيح دهيد. به هر حال شما رييس شوراي سياستگذاري اين حزب بوديد اما تنها با بيان توضيحات كلي از حزب كنار رفتيد. چرا؟

در همان حد تاكنون توضيح داده‌ام. بالاخره من در محاسبات رفتاري و شخصي‌ام به مواردي در زندگي شخصي اعتقاد دارم و تحليل‌هايي دارم و تصميم مي‌گيرم.

شما به اضافه شدن افراد به شوراي مركزي اعتراض داشتيد؟

نه. من راي دادم. من آن زمان رييس هيات موسس و عضو شوراي مركزي بودم اما زماني كه افزوده شدن برخي آقايان مطرح مي‌شد به دليل اينكه شناخت بايسته را نداشتم يا سكوت يا مخالفت مي‌كردم. من راي مي‌دادم اما بعدا در ميدان عمل به اين نتيجه رسيدم كه حزب كارگزاران كمي با ريشه‌ها و سابقه‌اي كه داشته است فاصله گرفته و عدول كرده و در مسير ديگري افتاده است. البته من چند بار تذكر دادم و الان هم كه خارج از حزب هستم تذكر مي‌دهم. گفت‌وگو‌ها و حرف‌هاي‌شان را ديدم و به دبيركل و ديگر افراد تذكر داده‌ام. همين الان هم اگر بخواهند اظهارنظر مي‌كنم و نظرم را به آنها مي‌گويم. من ديدم كه اگر درون حزب باشم و بخواهم درباره مسائل اظهارنظر كنم ممكن است در حزب تشنج ايجاد شود. من براي عقايد آنها و آنها براي عقايد من احترام قايل هستند. ممكن است برخي امر و نهي‌ها و اظهارنظر‌ها خوشايند افراد نباشد.

نشانه‌هاي عدولي كه اشاره كرديد را بگوييد؟

اظهارنظري توسط يكي از بزرگان حزب انجام شد كه اعلام كرد حزب كارگزاران حزبي است ليبرال دموكرات مسلمان. ما در جامعه اسلامي هستيم و اين واژه‌ها با هم نمي‌خواند. ليبراليسم امروز در برابر اسلام قد علم كرده است. ليبراليسم با اسلام قابل جمع نيست. به عنوان يك لفظ قشنگ است اما محتواي آن با محتواي حزب ما همخواني نداشت. برخي واژه‌ها مطرح مي‌شد كه موضوع ملي‌گرايي را پررنگ مي‌كرد. ما ملي‌گرا نيستيم. در مقطعي از مرحوم بازرگان پرسيدند فرق شما با امام چيست؟ او مي‌گويد: «امام ايران را براي اسلام مي‌خواهد و من اسلام را براي ايران مي‌خواهم.» فرق اين دو عبارت زياد است. بنابراين ما در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي حزب تشكيل داديم و يك حزب سياسي مسلمان بوديم. آنجايي كه تعارضي بين اسلام و مسائل ديگر پيش مي‌آيد ما موظف هستيم كه اسلام را بپذيريم. ما بايد تعهد خود را بپذيريم و مردم را فريب ندهيم. من ديدم كه اين نوع گفتمان‌ها و نگرش‌ها به ماهيت حزب لطمه مي‌زند و به آرماني كه داشته صدمه مي‌زند. وقتي حرفي زده مي‌شود موافق و مخالف پديد مي‌آيد و كم‌كم جبهه‌بندي مي‌شود كه براي حزب خوب نيست. من براي پرهيز اين نوع مسائل و جبهه‌بندي و بر اساس اعتقاداتي كه خودم داشتم اين كار را كردم. جمله‌اي كه آقاي بازرگان گفته است صداقت او را نشان مي‌دهد. ما با امام بوديم و از نظر سياسي و نحوه زندگي پيرو او بوديم. امام مرجع تقليد من بوده است بنابراين نمي‌توانستيم چيزي را كه عدول از خط امام باشد بگوييم. حتي چيزي كه به ظاهر متفاوت باشد را نمي‌توانيم بيان كنيم. مسائل اينچنين بود كه اشاره كردم و من در زندگي شخصي‌ا م اعتقاداتي دارم و بر اساس آنها تحليل مي‌كنم و تصميم مي‌گيرم. منظور من اين نوع مقولات بود. كساني كه در حزب بودند و هستند از دوستان من بودند و سال‌ها با هم كار كرده‌ايم. الان هم با هم دوست هستيم.

گفتنی است جمله معروف:"ما لیبرال دمکرات مسلمان هستیم" را حسین مرعشی گفته بود.

 

17302

کد N899345