پروفسور ایدیگر:

توافق هسته ای مانع از اتحاد استراتژیک ایران، چین و روسیه شد

سیاسی

«ولکان ایدگر» مشاور سه رئیس پیشین ترکیه گفت آمریکا با توافق هسته ای با ایران مانع از ایجاد اتحاد استراتژیک ایران، چین و روسیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ولکان ایدیگر» استاد سیستم های انرژی و مشاور انرژی سه ئیس جمهور پیشین ترکیه  در مصاحبه با  تودی زمان چاپ ترکیه با اشاره به توافق هسته ای اخیر بین ایران و گروه 1+5 گفت: امریکا با این توافق مانع از ایجاد اتحاد استراتژیک منطقه ای بین ایران، چین و روسیه شد.

وی گفت آمریکا از ترکیه خواسته است تا خودش را با نظم جدید منطقه ای که در حال ایجاد شدن است وفق دهد.

وی همچنین با سودمند خواندن توافق هسته ای برای ایران گفت این توافق ایران را تبدیل به یک قدرت منطقه ای خواهد کرد.

وی گفت توافق هسته ای همچنین وابستگی اروپا به انرژی روسیه را کاهش خواهد داد.

پروفسور ایدیگر مشاور انرژی سه رئیس جمهور پیشین ترکیه «عبدالله گل» ، «احمد نجدت سزر» و «تورگوت اوزال» بوده است.