ربیعی در نشست جامعه مهندسین:

استراتژی دوران پساتحریم/ رونق واردات در اولویت نیست

سیاسی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ما نمی توانیم بدون برنامه وارد فضای پساتحریم شویم گفت: بحث ما در دولت این است که بنا نداریم پس از رفع تحریم ها رونق واردات در کشور اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه آنچه مهم است برنامه ریزی برای اشتغال در شرایط پساتحریم خواهد بود، گفت: ما نباید بحث تحریم و آثار پس از تحریم را به حوزه اقتصاد محدود کنیم چرا که علاوه بر این حوزه موضوع تحریم ها در سایر حوزه ها هم موثر بوده است که باید بررسی شود.

وی افزود: باز شدن فضای ژئوپلتیک به معنای گشایش حوزه نفوذ ایران است زیرا ما بدون جنگ توانستیم به این مهم دست پیدا کنیم. در این توافق بین دشمنان سنتی ما شکاف ایجاد شده است.

ربیعی تاکید کرد: باید به نحوی سخن بگوییم که امید ایجاد شده از دست نرود. امروز طعم شیرین مقاومت به ثمر نشسته است و باید ادامه یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز نگرانی از ترسیم آثار اقتصادی پساتحریم در جامعه گفت: ما باید زمینه روانی جامعه و ساماندهی انتظارات را بیشتر مدنظر قرار دهیم. ما نمی توانیم بی برنامه وارد فضای پساتحریم شویم. بحث ما در دولت این است که بنا نداریم پس از رفع تحریم ها رونق واردات را در اولویت بگذاریم.

وی تاکید کرد: ما نیاز به سرمایه گذاری داریم چرا که ثبات ایران در ناامنی های موجود منطقه شرایط خوبی جهت تولید و افزایش صادرات ایجاد می کند. این مهمترین استراتژی ما در پساتحریم ها است.

ربیعی جهت دادن به سرمایه گذاری خارجی در فضای پساتحریم را حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: سیاست های اقتصاد مقاومتی در هر شرایطی غیر قابل تعطیل است چرا که اقتصاد مقاومتی برای هر اقتصاد سالمی مورد نیاز است.

وی در پایان با بیان اینکه دوران پس از تحریم نباید با رونق واردات همراه باشد، تصریح کرد: سرمایه گذاری شرکت های خارجی راهکار مناسبی برای رونق اقتصاد کشور است که از ماهها قبل زیرساخت این موضوع در کشور آماده شده است.