نجفی:

توافق ایران و آژانس جزیی از برجام نیست

سیاسی

نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: توافق ایران و اژانس جزیی از برجام نیست و محرمانه بودن آن هم در مناسبات آژانس امری عادی است؛ لذا اطلاق "ضمیمه محرمانه برجام" به آن غلط است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه در توضیحی به خبرنگاران گفت: توافقی که ایران با آژانس برای حل تمام مسایل گذشته در یک بازه زمانی محدود و مشخص تحت عنوان نقشه راه امضا کرده اند به دو ترتیبات جداگانه بین ایران و آژانس اشاره دارد. این دو ترتیبات که حاوی موضوعات فنی هستند کاملا محرمانه تلقی می شوند.

نجفی افزود: داشتن چنین ترتیباتی محرمانه ای بین یک کشور عضو و آژانس موضوع جدیدی نیست و بسیاری از کشورهای عضو با آژانس چنین ترتیباتی امضا کرده اند؛ همانند ترتیبات فرعی موافقتنامه های پادمان یا رهیافتهای پادمانی برای تاسیسات هسته ای خاص که محرمانه می باشند و تاکنون آژانس متن آنها را به هیچ کشور عضو دیگری نشان نداده است. مثلا رهیافت پادمانی راکتور آب سنگین اراک یا رهیافت پادمانی تاسیسات نطنز محرمانه است و هیچ کشور عضوی به آن دسترسی ندارد.

نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت: همانطور که مشخص است این ترتیبات فنی بین ایران و آژانس است و جزئی از برجام نیست که بین ایران و ۱+۵ نهایی شده باشد. بنابر این اطلاق 'ضمیمه محرمانه برجام' به آنها غلط است.

وی گفت: در هیچ کجای برجام هم به این ضمیمه ها اشاره نشده است. در متن برجام و ضمائم آن تنها در چند بند به نقشه راه و برخی از بند های آن اشاره شده است.

نجفی تاکید کرد: افشای این ترتیبات محرمانه توسط هر طرفی که صورت گیرد بشدت بر اجرای آن تاثیر منفی خواهد گذاشت و لذا آژانس باید مراقب باشد که مفاد این ترتیبات همانند سایر ترتیبات محرمانه با کشورهای عضو محرمانه باقی بماند.