جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درباره توافق با ایران آغاز شد

جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درباره توافق با ایران با حضور وزرای خارجه و دارایی آمریکا آغاز شد.

به گزارش خبرآنلاین این جلسه که توسط مخالفان دو آتشه توافق با ایران و با هدایت جمهوریخواهان برگزار شده هم اکنون در جریان است.

در این نشست که به شدت سنگین و مملو از انتقادات خواهد بود جان کری وزیر خارجه و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا باید از توافق با ایران دفاع کنند.

4949

 

کد N897193