استاد علوم سیاسی مصری:

تنوع منابع خرید سلاح برای رهایی از شروط آمریکا مهم است

سیاسی

یکی از اساتید علوم سیاسی قاهره تهیه سلاح از دیگر کشورها را گامی مهم برای رهایی مصر از وابستگی و شروط واشنگتن دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، حسن نافعه استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره گفت: قرارداد خرید جنگنده های رافائل از فرانسه بسیار مهم است زیرا در راستای تنوع بخشیدن به منابع سلاح در مصر است.

وی افزود: اینکه این جنگنده ها از کشور دیگری غیر از آمریکا خریداری می شود گام بسیار مهمی محسوب می شود.

نافعه بیان کرد: آمریکا برای اعطای سلاح به مصر شرط و شروط گذاشته است از جمله این شروط این است که علیه همپیمانان آمریکا استفاده نشود.

این استاد علوم سیاسی مصری تاکید کرد: تنوع بخشیدن به منابع تهیه سلاح برای رهایی از وابستگی به کشوری خاص مهم است.