۰
توسط معاون اول رئیس جمهور؛

آیین‌نامه مربوط به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام با مشارکت خیّرین ابلاغ شد

  • ۲۲بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی ماده10 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 - مصوب 1393- را تصویب کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، مهمترین مقررات آیین نامه مزبور به شرح زیر است:

- دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- به جز نهادهای عمومی غیردولتی مجازند کلیه پروژه‌های نیمه تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان را بر اساس تفاهم‌نامه با خیّرین و با استفاده از مشارکت آنها تکمیل کنند. در این تفاهم‌نامه باید مشخصات کامل پروژه بر اساس موافقتنامه مربوط، برآورد مبلغ مورد نیاز که به وسیله خیّرین تأمین می شود و بازه زمانی اجرای تعهد ذکر شود و نسخه‌ای از این تفاهم‌نامه حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ارسال شود.

- پروژه هایی که حداقل سی درصد از منابع تکمیلی آنها توسط خیرین تأمین شده باشد و به بهره برداری برسند، می توانند توسط خیّرین نامگذاری شوند و تغییر نام آن بدون موافقت آنها یا وراثشان امکان پذیر نیست.

- دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (استان) موظفند نسبت به درج اعتبارات تعهد شده توسط خیرین و تعدیل اعتبارات از محل بودجه عمومی بر اساس آن در موافقتنامه مربوط اقدام کنند.

- دستگاه های اجرایی موظفند گزارش عملکرد مالی و عملیاتی پروژه هایی را که از منابع خیّرین تکمیل می شوند، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ارسال کنند.

متن مصوبه هیات وزیران بدین شرح است:

آیین نامه اجرایی ماده10 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 - مصوب 1393-

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- پروژه: کلیه پروژه های نیمه تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان

ب- دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- به جز نهادهای عمومی غیردولتی

ج- خیرین: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی که با استفاده از منابع غیردولتی، اقدام به کمک مالی، تأمین عرصه و اعیان، احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز طرح ها و تحویل و اهدای آنها به دستگاه اجرایی می کنند.

ماده 2- دستگاه اجرایی مجاز است پروژه های خود را براساس تفاهم نامه با خیرین و با استفاده از مشارکت آنها تکمیل کند. در این تفاهم نامه باید مشخصات کامل پروژه براساس موافقتنامه مربوط، برآورد مبلغ مورد نیاز که به وسیله خیرین تأمین می شود و بازه زمانی اجرای تعهد ذکر شود و نسخه ای از این تفاهم نامه حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ارسال شود.

ماده 3- پروژه هایی که حداقل سی درصد از منابع تکمیلی آنها توسط خیرین تأمین شده باشد و به بهره برداری برسند، می توانند توسط خیرین نامگذاری شوند و تغییر نام آن بدون موافقت آنها یا وراثشان امکان پذیر نیست.

 ماده 4- دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (استان) موظفند نسبت به درج اعتبارات تعهدشده توسط خیرین و تعدیل اعتبارات از محل بودجه عمومی براساس آن در موافقتنامه مربوط اقدام کنند.

تبصره – صرفه جویی ناشی از اجرای این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط صرف تکمیل پروژه های نیمه تمام همان دستگاه اجرایی خواهد شد.

ماده 5- دستگاه اجرایی موظف است گزارش عملکرد مالی و عملیاتی پروژه هایی را که از منابع خیرین تکمیل می شوند، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ارسال کند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 20/ 4/ 1394 برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.